Nov 21, 2012

Un filozof la minut - Constantin Noica

Noica a trăit între anii 1909 şi 1987. A fost un filozof idealist, convins fiind că mintea guvernează legile care  guvernează, la rândul lor, materia.

Din această perspectivă, el consideră că mintea umană, lucrul cel mai de preţ din lume, este menită să sporească valoarea lumii, să aducă ceva nou.

Ca şi Descartes, Noica a căutat posibilitatea unei ştiinţe universale, dar nu una bazată pe matematică, ci una bazată pe gândul pur, care este tatăl matematicii şi care poate produce cunoaşterea spornică.

Să aflăm aşadar într-un minut despre sporul de cunoaştere adus de filozofia nicasiană.

Noica şi-a conceput filozofia ca pe o cugetare asupra Fiinţei - o ontologie.

Această ontologie nu studiază numai ceea ce este (Fiinţa ca Fiinţă, cum îi spunea Aristotel), ci ia în seamă şi opusul acesteia, care, în termenii clasici ai filozofiei, este Devenirea.

Pentru filozofii care s-au ocupat de ontologie, lumea a fost ori Fiinţă (generală, eternă, imuabilă precum Ideile), ori Existenţă, sau Devenire (ceea ce se află propriu-zis în spaţiu şi timp, perisabil şi trecător). La Noica, lumea există întru a fi.

Noica nu crede aşadar că între Fiinţă şi Devenire e o contradicţie strictă. E adevărat, zice el, că Fiinţa exclude Devenirea, dar Devenirea nu exclude neapărat Fiinţa.

Noica formulează deci conceptul fundamental al ontologiei sale în sintagma "Devenirea întru Fiinţă". Cuvântul întru, un cuvânt pur românesc, este cheia de boltă care leagă Devenirea de Fiinţă.

Lumea este o Devenire (petrecere i-ar fi zis filozoful dacă vorba n-ar fi fost "denaturată de cheflii" ) aflată întru Fiinţă.

La Noica, structura lumii este: individual - determinaţii - general (I-D-G).

Devenirea întru Fiinţă începe cu obiectele individuale. Acestea capătă determinaţii. Dacă obiectele individuale (empiria) reprezintă Devenirea, determinaţiile reprezintă acel întru - obiectele încep să fie, într-un fel sau altul (determinate). În fine, generalul, reprezentând Fiinţa, leagă determinaţiile într-un singur nod.