Mar 24, 2010

Pe

Omonimele sunt cuvintele diferite ca sens, dar identice ca formă şi pronunţare. A fost interesant pentru mine să descopăr că, probabil, cel mai bogat în sensuri cuvânt din limba română este pe.

Iată numai câteva dintre sensurile aberante ale lui pe ilustrate cu exemple din exprimarea noastră zilnică.

Pe înseamnă în, precum în expresia se aşteaptă raportarea pe aceste formate, sau e împărţită pe activităţi.

Pe înseamnă din, precum în expresia nu mai ştiu pe ce directivă era.

Pe înseamnă prin, precum în expresia vă trimit documentul pe e-mail, sau chiar în drăgăstoasa formulă ţi-am pus-o pe fax.

Pe înseamnă cu, precum în expresia şi eu am avut probleme pe Orange.

Pe înseamnă despre, precum în expresiile care este opinia României pe noul text şi o lectură pe servicii financiare.

Pe înseamnă de, precum în expresia are o firmă pe consultanţă.

Pe înseamnă la, precum în expresiile lucrează pe un proiect, am abonament pe metrou şi am făcut modificări pe ele.

Pe înseamnă după, sau, în funcţie de caz, înlocuieşte cu totul locuţiuni ca în temeiul, conform cu, pe baza, în expresii precum a sancţionat societatea pe legea pensiilor facultative.Pentru fanaticii exprimării curate e de notat că, în afara acestor sensuri aberante, rezultate din sărăcia de limbaj şi dintr-un pierdut simţ al limbii române, prepoziţia cu pricina mai are o paletă impresionantă de sensuri proprii, în formulări precum urmează (DEX e sursa):

Îl strig pe Ion.
A împuşcat pe lup în cap.
Cui pe cui se scoate.
L-a întrebat pe el.
Pe cine nu-l laşi să moară, nu te lasă să trăieşti.
Pe cine să chem?
L-a adus şi pe celălalt.
A strigat pe cineva.
Nu strig pe nimeni.
Se împing unul pe altul.
Pe câţi i-am ajutat.
Pe al doilea nu l-am văzut.
Adună pe 5 cu 7.
Vedea pe câte unul zâmbind.
I-a invitat pe cei harnici.
Mă priveşte ca pe un străin.
Vorbea pe seama cuiva.
E pornit pe el.
A dat doi lei pe bilet.
Cât să-ţi dau pe an?
S-a oprit pe o treaptă.
Emisiune pe unde scurte.
Pe drum i-am spus o poveste.
Caută pe după bănci.
Pe căldura asta o să ne uscăm de sete.
A plecat pe furiş.
Munceau până cădeau pe brânci.
Teren de 20 pe 25 de metri.
Câte trei spectacole pe săptămână.
Se contrazic pe nimicuri.
L-a certat pe spusa unui copil.
S-a aşternut pe somn.
Pe cinstea mea.
Are un semn pe toată viaţa.

Iată şi câteva locuţiuni în care pe are un loc legitim:

Pe apucate... Pe larg... Pe nume... Pe din două... Pe terminate... Ca pe el… Pe acasă… Pe cale... Pe din jos de... Pe deasupra... Pe de lături… Pe urma... Pe mâine… Pe când… Pe după… Pe aproape de... Pe timp de... Pe o durată de... Pe primăvară… Pe-nserate… Pe atunci... Pe loc... Pe timpuri... Pe veci... Pe viitor... Pe atât(a)…