May 21, 2010

Doagele ce ne lipsesc

Am învăţat degeaba foarte multe prostii la şcoală. Ce să mai amintesc de integralele alea pe care nu le-am folosit niciodată, de catenele alambicate, de legea lui Ohm şi toate celelalte, că le ştim cu toţii. Problema nu e cu astea, ci cu acele cunoştinţe şi abilităţi de care avem nevoie şi care nu s-au făcut la şcoală. Nu am primit educaţie fizică, deşi a fost în programă. Nu am primit educaţie financiară, deşi am făcut ore de economie. Am avut Logică şi Psihologie absolut degeaba. Şi aşa mai departe. Una dintre doagele lipsă care, cred eu, dor cel mai tare este Istoria.

Nu ştim istorie! Care e motivul? Profesori ignoranţi şi autori de manuale incompetenţi. În loc de Istorie, am tocit frazele lor goale. Manualul de Istorie pentru clasa a XII-a din vremea mea începea aşa:

Ţările Române în primii ani ai secolului al XIX-lea. În primele decenii ale secolului al XIX-lea, istoria oamenilor pământului de la Dunăre, Pont şi Carpaţi marchează, în dezvoltarea sa, o însemnată etapă a habitatului uman, îndeosebi a celui urban. Acesta este, de altfel, rezultatul principal al creşterii demografice din secolul al XVII-lea-al XVIII-lea, al progresului economic şi al mobilităţii sociale, al cursului politic promovat de regimul austriac şi de cel otomano-fanariot, prin reformele administrative, fiscale, sociale, culturale şi religioase specifice „despotismului luminat". La începutul secolului al XIX-lea însă, progresul general al societăţii româneşti resimte şi influenţele negative ale unor factori externi. Ne gândim, în primul rând, la invaziile repetate ale armatelor străine.

De unde naiba să ştim istorie dacă ni s-au predat astfel de rahaturi?
There was an error in this gadget