Aug 24, 2010

Cum văd eu lumea

Albert Einstein, un om care a priceput din această lume o porţie mult mai consistentă decât oricare dintre noi, ne-a lăsat un text, un adevărat manifest cultural, în care se cuprinde esenţialul concepţiei lui despre lume. Este a doua oară când fac referire la importanta profesiune de credinţă, de data asta însă, sub forma, un pic mai prietenoasă, a unui video. Dacă, în zilele noastre, la mai mult de un secol de la prima formulare a teoriei relativităţii, educaţia şi cercetarea s-ar desfăşura după convingerile şi în conformitate cu principiile lui Einstein în domeniu, toată această lume ar fi un loc mai bun. În orice caz, din parte-mi, prefer şi în celelalte domenii să ascult ideile acestui spirit liber, care credea că lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări, decât pe oricare savant cu pretenţii de stăpân al adevărului.