Nov 20, 2012

Atenţie la iubire

Atenţia pe care le-o acordăm celorlalţi este o formă de iubire. Dacă iubirea ar fi ceva material, ca un fluid, o lumină sau o energie, cu care, dealtfel, e deseori asemănată, dinamica ei ar fi ca o revărsare dintr-un suflet către alt suflet, sub forma unei atenţii fascinate.

Iubirea şi uitarea de sine sunt sinonime în măsura în care această energie, de care sufletul este plin, izbucneşte cu o vitalitate concentrată, care nu mai lasă cale de întoarcere către sine. Iată de ce îndrăgostiţii radiază.

Combustia internă a sentimentului, cea care dă senzaţia de plinătate şi armonizare cu spaţiul şi timpul prezente, este rezervorul natural şi resortul actului de a dărui.

Atenţia şi iubirea sunt indisolubile. Sufletul, cel simţit în suflarea fiecăruia, încarcă în ritmul respiraţiei noastre acest rezervor vital, iar atunci când suntem atenţi, când radiem energia noastră în jur, răsuflarea se opreşte. Sufletul nu răsuflă, ci se uită pe sine.

Leit-motivul "Cântării cântărilor" este îndemnul: "nu stârniţi, nu treziţi dragostea până nu vine ea". Şi dragostea vine atunci când ai sentimentul purităţii sufleteşti.

Aceasta este explicaţia faptului că nu există iubire de aproapele fără iubirea de sine. În realitate, este unul şi acelaşi inefabil în două ipostaze diferite ale procesului prin care ni se dezvăluie.

Respiră deci adânc, umple-ţi inima de toată uimirea şi de tot entuziasmul de care te simţi în stare.aici şi acum, cuprinde-te de necuprinsul spaţiului şi timpului prezente, lasă-te învăluit de sentimentul magic al contopirii fiinţei tale cu întregul Universului şi apoi îndreaptă-ţi energia către lume. Soarbe-o din ochi. Ascultă liniştea din spatele sunetelor.

Dăruieşte atenţia şi fascinaţia ta în timp ce eul tău îşi reduce, treptat, frontierele şi se dizolvă în viaţa creaţiei. Dacă ar fi să rosteşti o rugăciune fără cuvinte, aşa ai face-o.

Mulţumeşte pentru tot ce ţi-e dat să trăieşti, dă-te uitării şi fii atent: eşti rezervorul nesecat al iubirii şi receptacolul ei miraculos. Uită-te!septembrie 2001