Jan 14, 2011

Tractatus animo-hedonicus

Partea întâi

1. Universul ne trimite numai două tipuri de semnale: confort şi disconfort, cu infinitele lor nuanţe.
     2. Tot ce nu este disconfort este confort.
          3. Şi viceversa.
               4. Idealul absolut al fiinţelor umane este obţinerea confortului.
                    5. Disconfortul este starea noastră naturală.
                         6. Trecerea de la disconfort la confort se face cu un efort.
                         6.1. Orice moment fără disconfort este rezultatul unui efort special şi suficient în acest sens.
                         6.2. Orice moment fără confort este rezultatul lipsei unui efort special sau suficient.
                              7. Efortul este inconfortabil.

Partea a doua

                              1. Universul ne trimite numai două tipuri de semnale: confort şi disconfort, cu infinitele lor nuanţe.
                         2. Tot ce nu este disconfort este confort.
                    3. Şi viceversa.
               4. Idealul absolut al fiinţelor umane este obţinerea confortului.
          5. Confortul este starea noastră naturală.
     6. Trecerea de la confort la disconfort este rezultatul dorinţelor. 
     6.1. Orice moment fără disconfort este rezultatul lipsei de dorinţe speciale şi necesare pentru momentul respectiv.
     6.2. Orice moment fără confort este rezultatul unei dorinţe speciale şi necesare pentru momentul respectiv.
7. Dorinţele sunt confortabile.