Feb 9, 2012

Noi muncim, nu gândim

"Întreprinderile trebuie să inoveze mai mult, în condițiile în care concurența la nivel mondial devine mai acerbă" - un comuncat de presă al Comisiei Europene, pe care nu-l mai comentez, din motive evidente: noi suntem pe nicăieri.

Bruxelles, 7 februarie 2012. Aproape toate statele membre și-au ameliorat performanțele în domeniul inovării, potrivit Tabloului de bord al Uniunii inovării ediția 2011. Cu toate acestea, creșterea performanțelor în materie de inovare a încetinit, iar UE nu acoperă decalajul persistent în raport cu liderii mondiali în materie de inovare, SUA, Japonia și Coreea de Sud. Pentru EU-27, cel mai mare decalaj rămâne cel pentru inovarea de la nivelul sectorului privat. UE are încă un avans clar față de economiile emergente, China, Brazilia, India, Rusia și Africa de Sud. Cu toate acestea, China își îmbunătățește performanțele în materie de inovare și reduce continuu decalajul. În cadrul UE, Suedia își confirmă poziția din vârful clasamentului general, urmată îndeaproape de Danemarca, Germania și Finlanda (a se vedea întregul clasament mai jos). Activitățile de inovare ale întreprinderilor se disting ca un factor important pentru a obține poziții de frunte la nivelul UE și la nivel internațional.


Vicepreședintele Comisiei Europene Antonio Tajani, comisar pentru industrie și antreprenoriat, a declarat: „Rezultatele din acest an reprezintă un semn clar că sunt necesare mai multe eforturi pentru a stimula inovarea. Dacă dorim să eliminăm decalajul față de principalii noștri parteneri economici și să depășim criza actuală, inovarea merită toată atenția noastră. Mă refer în particular la întreprinderi, întrucât s-au dovedit a fi factorul-cheie pentru a obține succesul în materie de inovare. Dar succesul înregistrat de întreprinderile nou înființate din alte părți ale lumii arată că Europa încă mai are de învățat.”
 
Avem nevoie de sisteme naționale echilibrate în materie de cercetare și inovare care să ofere întreprinderilor un mediu propice inovării. Tabloul de bord identifică, de asemenea, un decalaj față de SUA în ceea ce privește cercetarea de vârf. Avem nevoie urgentă de un Spațiu european de cercetare pentru a induce un suflu nou în materie de concurență, a genera mai multă excelență și a atrage și reține talentele de vârf de la nivel mondial”, a declarat Máire Geoghegan-Quinn, comisarul pentru cercetare, inovare și știință.
Textul complet al raportului este disponibil la adresa:

Pentru rezumatele individuale ale performanțelor în materie de inovare ale tuturor celor 27 de state membre și ale altor țări europene – a se vedea MEMO/12/74

Care sunt liderii în materie de inovare în Europa?
Tabloul de bord al Uniunii inovării ediția 2011 plasează statele membre în următoarele patru grupe de țări:
  • Lideri în domeniul inovării: Suedia, Danemarca, Germania și Finlanda.
  • Țări aflate la nivelul imediat următor: Belgia, Regatul Unit, Țările de Jos, Austria, Luxembourg, Irlanda, Franța, Slovenia, Cipru și Estonia, care au performanțe apropiate de media pentru UE-27.
  • Inovatori moderați: Italia, Portugalia, Republica Cehă, Spania, Ungaria, Grecia, Malta, Slovacia și Polonia, care au performanțe sub media pentru UE­27.
  • Inovatori modești: România, Lituania, Bulgaria și Letonia sunt mult sub media pentru UE-27.
Motivele pentru care liderii în materie de inovare au succes

Țările din vârful clasamentului pentru indicatorul compus în materie de inovare au în comun o serie de puncte forte ale sistemelor lor naționale de cercetare și inovare, un rol cheie avându-l activitatea întreprinderilor și colaborarea dintre sectorul public și cel privat. Deși nu există o singură cale de a realiza performanțe de vârf în materie de inovare, este clar că toți liderii în materie de inovare, Finlanda, Suedia, Danemarca și Germania, se caracterizează prin cheltuieli mari în domeniul C&D, inclusiv ale întreprinderilor. Majoritatea liderilor în materie de inovare au, de asemenea, performanțe foarte bune în privința altor indicatori de inovare asociați activităților întreprinderilor. Cea mai inovatoare țară din UE, Suedia, domină clasamentul în trei dintre cele 8 dimensiuni ale inovării: resurse umane, finanțare și asistență și investițiile întreprinderilor, în timp ce atât Germania, cât și Danemarca, au cele mai bune performanțe în privința a două dimensiuni ale inovării (colaborări și antreprenoriat și capital intelectual vs inovatori și efecte economice). Toții inovatorii de vârf au performanțe bune și în comercializarea cunoștințelor lor tehnologice.

Performanța UE în comparații internaționale

Ca și anul trecut, cel mai mare decalaj apare în „activitățile întreprinderilor”, categorie în care UE-27 este în urmă în ceea ce privește cheltuielile întreprinderilor în domeniul C&D, publicațiile în comun ale sectorului public și privat și, în raport cu SUA, în ceea ce privește sistemele de cercetare excelente și atractive. Existența unor condiții generale mai bune pentru inovare nu va fi suficientă dacă UE nu poate atrage o proporție mai mare de cercetători de vârf, precum și pe cei mai talentați cercetători tineri din lume.
Context
Tabloul de bord al Uniunii inovării ediția 2011 se bazează în prezent pe 24 de indicatori, care sunt grupați în trei categorii principale și 8 dimensiuni:
  • „mijloacele”, adică elementele fundamentale care permit inovarea (resurse umane, sisteme de cercetare deschise, excelente și atractive, precum și finanțare și asistență);
  • „activitățile întreprinderilor”, care indică eforturile în materie de inovare ale întreprinderilor europene (investiții ale întreprinderilor, colaborări și antreprenoriat, capital intelectual); și
  • „rezultatele”, care arată cum se traduc acestea în beneficii pentru întreaga economie (inovatori și efecte economice, inclusiv ocuparea forței de muncă).
Pentru informații suplimentare:
Date rezultate din cercetare specifice țărilor:
Tablou de bord privind C&D: IP/11/1025 și MEMO/11/705