Mar 8, 2012

Din casa fariseului

 "Şi uneori păcătuim curat
Crezând, prin lacrimi mari, de ochi atei,
Că Însuşi Dumnezeu este bărbat
Şi nu le înţelege pe femei."
Adrian Păunescu

-Simone, am să-ţi spun ceva.
-Învăţătorule, spune, zise el.
-Un cămătar avea doi datornici. Unul era dator cu cinci sute de dinari, iar celălalt cu cincizeci. Dar, neavând ei cu ce să plătească, i-a Iertat pe amândoi. Deci, care dintre ei îl va iubi mai mult? 
Simon, răspunzând, a zis:
-Socotesc că acela căruia i-a iertat mai mult.
Iar El i-a zis:
-Drept ai judecat. 
Şi întorcându-se către femeie, a zis lui Simon:
-Vezi pe femeia aceasta? Am intrat în casa ta şi apă pe picioare nu Mi-ai dat; ea însă, cu lacrimi, Mi-a udat picioarele şi le-a şters cu părul ei. Sărutare nu Mi-ai dat; ea însă de când am intrat, n-a încetat să-Mi sărute picioarele. Cu untdelemn capul Meu nu l-ai uns; ea însă cu mir Mi-a uns picioarele. De aceea îţi zic: iertate sunt păcatele ei cele multe, căci mult a iubit. Iar cui se iartă puţin, puţin iubeşte.
Şi a zis ei:
-Iertate îţi sunt păcatele.
Şi au început cei ce şedeau împreună la masă să zică în sine: "Cine este Acesta care iartă şi păcatele?"
Iar către femeie a zis:
-Credinţa ta te-a mântuit; mergi în pace.

Sfânta Evanghelie după Luca (cap. 7, 40-47)


 From King James Version (KJV Bible):

40And Jesus answering said unto him, Simon, I have somewhat to say unto thee. And he saith, Master, say on.
 41There was a certain creditor which had two debtors: the one owed five hundred pence, and the other fifty.
 42And when they had nothing to pay, he frankly forgave them both. Tell me therefore, which of them will love him most?
 43Simon answered and said, I suppose that he, to whom he forgave most. And he said unto him, Thou hast rightly judged.
 44And he turned to the woman, and said unto Simon, Seest thou this woman? I entered into thine house, thou gavest me no water for my feet: but she hath washed my feet with tears, and wiped them with the hairs of her head.
 45Thou gavest me no kiss: but this woman since the time I came in hath not ceased to kiss my feet.
 46My head with oil thou didst not anoint: but this woman hath anointed my feet with ointment.
 47Wherefore I say unto thee, Her sins, which are many, are forgiven; for she loved much: but to whom little is forgiven, the same loveth little.
 48And he said unto her, Thy sins are forgiven.
 49And they that sat at meat with him began to say within themselves, Who is this that forgiveth sins also?
 50And he said to the woman, Thy faith hath saved thee; go in peace.