Mar 6, 2012

Frumoasa grădină a sufletului

Cultura are sensuri diferite, după domeniul de referinţă: una înseamnă în sectorul agricol şi alta în sectorul intelectual. Totuşi, cele două înţelesuri sunt gemene, pentru că modalitatea cea mai la îndemână a oamenilor de a-şi reprezenta mintea educată a fost prin analogia cu îngrijirea unei grădini.

Seminţele bune sunt învăţătura (o parabolă din Biblie foloseşte această semnificaţie). Seminţele rele şi buruienile care ies din ele sunt proastele deprinderi, semn al lipsei de educaţie. Aşa am fost învăţaţi cu toţii.

Cel care citeşte bine şi mult, care îşi cultivă mintea aşadar cu învăţătura consistentă şi valoroasă a lumii, seamănă cu acel harnic ţăran a cărui grădină nu e doar frumoasă, ci şi dătătoare de hrană pentru el şi familia lui. Nu-i aşa?

Păi, nu prea mai e aşa, în era digitală, aş zice eu. Mintea cu multă învăţătură bună seamănă azi mai degrabă cu o grădină zen. Ordonată, interesantă, spectaculoasă uneori, dar moartă, moartă cu desăvârşire, la fel de moartă ca pietrele din care e făcută.

Am reuşit, în doar câteva sute de ani de la punerea în valoare a "Elementelor" lui Euclid (recuperate de arabi), să descoperim substitute pentru aproape toate procesele intelectuale ale omului. Cele afective însă au rămas necultivate.

Am intrat în era digitală cu material afectiv specific paleoliticului. Nu o spun eu. Daniel Goleman, profesorul care a introdus conceptul de inteligenţă emoţională, e de părere că reacţiile noastre afective sunt primitive şi inadaptate la societatea civilizată.

Avem frici, furii şi dorinţe care se justificau în condiţiile unei lumi neprietenoase din preistorie, în care supravieţuirea depindea adesea de capacitatea rapidă de a produce adrenalină şi alte substanţe, pentru a lupta, a fugi sau a procrea. În lumea noastră, o bună parte dintre ele şi-a pierdut sensul.

Din punctul de vedere al sentimentelor, suntem în epoca de piatră. Agricultura nu s-a inventat încă.

Dar atunci când ea va fi inventată, ne vom cultiva nu doar mintea, ci şi sufletele. Ne vom plivi buruienile inimilor cu grijă, vom însămânţa cu atenţie compasiunea şi entuziasmul. Vom şti să ne iubim.