May 19, 2014

Valorile fundamentale

Valorile noastre stau la baza alegerilor pe care le facem în viață. Ele ne definesc așa-numitele afinități elective și sunt, probabil, conceptele cu cel mai mare impact în practică, atunci când luăm decizii. Este important nu doar sa ne definim valorile, ci și să le cunoaștem pe cele care definesc lumea în care trăim, ca să știm cine suntem.

Lumea greacă ne-a lăsat moştenire valorile de Bine, Adevăr şi Frumos. În vieţile noastre zilnice, acestea continuă să aibă ultimul cuvânt de spus atunci când apreciem un om şi faptele sau vorbele sale.

Niciodată nu va fi greşit să repetăm copiilor îndemnul lui Socrate de a nu spune nimic din ce nu este ori bun, ori adevărat, ori frumos. Scurta tradiţie a culturii europene ne-a impus aşadar idealul unui om frumos - ceea ce înseamnă sănătos, printre altele, care săvârşeşte binele şi se află în căutarea adevărului.

După greci, au urmat la conducerea lumii romanii. Ei au dovedit că forţa militară nu este atât de importantă precum capacitatea de a gestiona cuceririle.

Imperiul Roman, acest mastodont administrativ, cu ajutorul unei maşinării birocratice excepţionale, a reuşit să înghită culturi diferite şi să creeze, pentru prima dată în Istorie, comunităţi bazate nu pe tradiţie, ci pe lege.


Dreptul roman va rămâne "ca arama legilor". Pe lângă bine, adevăr şi frumos, ne-am mai ales, aşadar cu încă o valoare fundamentală: Dreptatea.

Neamurile germanice au îngenuncheat Roma şi au urmat la conducerea lumii, în epocile de glorie ale istoriei europene, reuşind să mai impună încă o valoare, a cincea, în sistemul nostru clasic de valori.

Într-o lume care se debarasa de un Ev dogmatic şi întunecat, care nu mai putea fi condusă tiranic, în care Gutenberg democratizase cunoaşterea, în care, mai presus de toate acestea, forţa poporului s-a dovedit mai mare decât rezistenţa Bastiliei, o serie impresionantă de gânditori a rejudecat lumea, a născut Iluminismul şi ne-a impus Libertatea ca valoare. Omul e scop în sine, proclama Kant. 

Sistemul european de valori s-a reflectat imediat în sistemul european de cultură.
  • Adevărul a căzut în sarcina filozofiei, iar mai apoi a ştiinţei. 
  • Binele a fost preluat de etică. 
  • Frumosul a devenit obiectul esteticii şi al celorlalte discipline din jurul artelor. 
  • Dreptul, ca disciplină teoretică, a structurat dreptatea.
  • Știinţele politice şi-au asumat cercetarea şi impunerea libertăţii.
A venit epoca industrială, a apărut marele sistem bancar, au început oamenii să-şi dea seama că, indiferent de principiile noastre, unii vor fi puternici şi vor profita de ceilalţi şi le vor face rău. Indiferent de cum se numeşte sau pe ce valori se întemeiază un sistem, vieţile celor mulţi sunt lipsite de şansă. Arhitectura conceptuală are mult de furcă cu firea umană, se pare.

La naşterea secolului XX , ursitoarele vorbeau de posibilităţile de rezolvare a acestui conflict al valorilor. Pe de o parte, liberalismul se baricada în spatele politicii, banilor, filozofiei, relaţiilor. Pe de altă parte, socialismul pretindea că valorile nu însemnă nimic atunci când copiii de şase ani sunt trimişi la muncă şi lăsaţi zile întregi fără hrană în fabricile unor nemerituoşi. În strânsoarea dintre ideologii, a apărut şi nevoia de spaţiu vital.

Explozia care s-a produs în urma acestor tensiuni a dărâmat edificiul valorilor noastre în ordinea inversă construirii sale:
  • Libertatea a dispărut şi au apărut libertăţile. Politica nu mai poate oferi omului statutul de scop în sine, dar încearcă să-i ofere totuşi iluzia că ar putea trăi fără ameninţarea glonţului.
  • Dreptatea a fost înlocuită de justiţie. Dreptul a priceput că dreptatea e o iluzie şi că mai poate oferi oamenilor doar conformitatea cu normele momentului.
  • Frumosul a fost înlocuit de interesant. Estetica, pricepând în cele din urmă că gusturile nu se discută, a permis intrarea dezordinii în cultură şi în civilizaţie.
  • Adevărul a fost înlocuit de ştiinţificitate. Un enunţ poate corespunde cu logica cercetării, dar adevărul... ce este adevărul?
  • În cele din urmă, bietul Bine, care pentru Platon era, în lumea Ideilor, precum Soarele acestei lumi, a fost înlocuit şi el de noile valori ale eficienţei şi eficacităţii. Etica s-a transformat în management.