Dec 4, 2012

Cuvinte şi necuvinte

  • "Pâine şi circ" cerea superficialitatea romanilor, dezinteresul, ignoranţa lor. Biblia cere, în schimb, pâine şi cuvânt: "Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu" (Matei 4,4). Dar cuvântul trece adesea înaintea pâinii, nu doar în religie. Cuvântul "cuvânt" în greaca veche era "logos", rădăcina cunoaşterii şi raţiunii corecte. Mai mult, într-un eseu numit "Logica ideilor vagi", Nichita Stănescu spunea: "Înclinăm să credem că literatura îşi are la origine (...) dorinţa de a supravieţui prin cuvinte, dedusă din neputinţa de a supravieţui în mod direct, prin sciziparitate."
  • Deosebirea dintre rugăciunile personale şi cele învăţate de Părinţi şi Biserică (să le numim liturgice) o observ şi la nivel lingvistic. Cele dintâi sunt la singular, cele din urmă la plural ("pâinea noastră", "Te sălăşluieşte întru noi" etc.). Poate că acesta este şi un alt mod de a clasifica psalmii.
  • Adevăratul test pentru a stabili dacă îţi place sau nu un autor cu adevărat: reciteşte-l.
  • Vorba unui brutar care a aflat, la bătrâneţe, că micuţul Nini pe care îl cunoscuse în perioada războiului - printre refugiaţii ploieşteni - devenise între timp poetul Nichita Stănescu: "E tot un fel de brutar, coace şi el pâinea sufletului." 
  • Aristotel înţelegea prietenia ca un suflet unic aflat în două trupuri. Dar el nu a definit cazul invers, când două suflete locuiesc în acelaşi trup. Ce cuvânt s-ar potrivi acestuia? Dacă prietenia le cere celor două trupuri să se apropie, atunci dintre sufletele siameze unul trebuie sacrificat pentru a putea supravieţui celălalt. O realitate care refuză fixarea în cuvânt.
  • În cuvinte se află specificul umanului, dar adevăratul lui mister se întâlneşte în percepţiile subtile: imaginea fragilă a unei flori, privirea în care se simte că inima celuilalt stă pe loc, înţelesul schimbător al picăturilor de ploaie şi, în mod cu totul excepţional, partea subînţeleasă a cuvintelor însele, poezia din spatele noţiunilor.