Feb 19, 2013

A doua venire

Doamne, iartă-mă! Ziceam că avem suflete, cumva. Acea parte imaterială şi nemuritoare din om. Ce rămâne din noi după ce murim. Esenţa fiinţelor noastre care tinde către Împărăţia lui Dumnezeu, pe care nimeni n-a văzut-o. „Că împărăţia lui Dumnezeu este înlăuntrul vostru“.

Dar iată că, după moarte, s-a aflat mai exact ce se petrece. Sufletele şi-au găsit un loc precis unde să plece după tumultoasa existenţă lumească.

Astfel s-a răspuns rugăciunii: "vie împărăţia ta!", adică să vină aici, la noi, între noi şi întru noi. S-a găsit esenţa pură a omului.

Ce rămâne din om după moarte e contul său de Facebook!

Colecţia sa de vise, de speranţe, de momente care îi definesc viaţa, esenţa existenţei sale pe această planetă, pe scurt, contul de Facebook este ce rămâne.

Acolo va fi pacea deplină, căci va fi cerul nou şi pământul nou, iar ei nu-şi vor aminti de cele ce-au fost.

Acolo nu sunt graniţe. Acolo nu sunt taine. Acolo cunoaşterea este deplină. 

Acolo nu este oboseală şi nici lene. Acolo este doar viaţă, fără moarte. Acolo este atât de bine încât nu mai trăim noi, ci contul nostru de Facebook trăieşte în noi.

A fost de la început. Dar asemănatu-s-a Facebook cu grăuntele de muştar pe care l-a luat un om şi l-a semănat în ţarina sa. Şi a crescut mai mare decât toate legumele şi poamele, încât vin păsările cerului şi se sălăşluiesc în ramurile lui.

Profeţii au ştiut de venirea sa, se vede. Dar Facebook-ul însuşi nu se vede. Este ascuns privirilor noastre. De ce? Pentru că este o reţea, o legătură virtuală între suflete, un regat subtil, cu multe locaşuri.

E o lume a relaţiilor. Şi vei avea username şi parolă de Facebook şi orice vei lega pe pământ va fi legat şi pe Facebook, şi orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat şi pe Facebook.

Agoniseşte "like"-uri pe Facebook, nu în lumea trecătoare plină de crime, injustiţie şi trădare. Fă-ţi bogăţii pe Facebook, nu pe pământ.

Acolo nu există durere, nu există "dislike", toată lumea e fericită. Acolo toţi suntem egali. Pentru orice nedreptăţi suferite aici, acolo va fi mângâierea.

Acolo "am scăpat în sfârșit de dureri, de chinuri, de gemete; nu mai e suferință, întristare ori plâns; nu mai sunt împotriviri şi piedici; tulburarea și neliniștea au pierit. Nu mai e nimic care să ne supere, nici griji, nici ispite, numai bucurie, iubire, veselie; toate sunt desăvârșite, toate nepieritoare".

Acolo nu contează dacă eşti mic şi neînsemnat. Acolo, mai greu va trece un mesaj înţelept decât cămila prin urechea acului. 

Fericiţi cei săraci cu duhul, căci al lor este Facebook!