May 12, 2013

Ilogica noastră presă

Cel mai mare ziarist nu e mai mare decât un punct. Dar acel punct stă pe un i.

Ziaristul nu e omul senzaţionalului, ci omul esenţialului. Exprimarea lui nu e neapărat frumoasă, dar este clară, corectă şi precisă.

Mintea ziaristului nu trebuie să fie neapărat sfredelitoare. E de ajuns să fie limpede. Iar aici se află tot secretul meseriei.

Ziaristul veritabil ştie să discearnă între important şi interesant.

Numai cine n-a cunoscut din interior lumea presei nu ştie ce muncă îngrozitoare poate fi limpezirea unor idei. Limpezirea întregului arsenal de şosete al Armatei nu ar putea fi mai dificilă.

Sunt mulţi totuşi aceia care cred, fără să bănuiască despre logică nimic, că se poate lăsa scrisul în seama talentului. Aceştia alcătuiesc grosul presei din România şi lor li se datorează confuzia din capetele românilor.

Dar ce confuzie! Majoritatea lucrurilor care ne interesează nu au nicio importanţă, iar cele care ar trebui cu temei să ne intereseze sunt ignorate sau tratate, în tot cazul, la mişto.

Nu avem idee despre ce se petrece în economia noastră, în cultura noastră, de fapt, în nicio cultură, de niciunde, habar nu avem de problemele sociale altele decât ale noastre proprii... Habar nu avem.

Vorba unui înţelept al vremii noastre: în mica librărie de la colţul blocului găseşti mai multă informaţie utilă decât în toată presa zilei.