Jun 7, 2013

Ochii de copil

Priveşte cu adevărat în ochii unui copil! Dar nu orice copil, ci copilul din tine.

Oricât am creşte de măreţi, de supranaturali, de cuceritori, de influenţi şi autoritari, de fascinanţi şi captivanţi, de zdraveni şi de straşnici, înăuntrul nostru rămâne, ascuns într-un ungher al sufletului, un copil.

E mic şi slab, plângăcios şi speriat. Îi e frică să nu fie părăsit. Se teme să nu fie lipsit de iubire.

Este înfiorat de spaima de a nu fi suficient de bun pentru cei de la care aşteaptă dragoste. Se îmbolnăveşte şi se zvârcoleşte de durere dacă e abandonat.

Puţinele vorbe, pe care el le poate spune, sunt îngăimate ca tu să simţi un strop de căldură şi să te mai înveseleşti un pic în vremuri stresante.

Îşi doreşte cu disperare să fie apreciat, să i se dea atenţie, să fie mângâiat, să primească o vorbă de încurajare din când în când.

În ochii acestui copil, dacă te-ai putea uita o clipă... cu ochii tăi în ochii lui, care sunt tot ai tăi... să simţi tot ce simte el, să simţi pe buza ta tremurul guriţei lui, să simţi în inima ta redutabilă atingerea micuţei lui mâini care cere doar un strop de înţelegere... 

Să te priveşti în acest fel pe tine, propriul tău copil interior, să simţi toate astea şi să-i spui: "Taci în p...a mă-tii de mucos!"